Tietosuojaseloste

Seloste käsittelytoimista

Lappeenrannan Taekwondo Seura Ry pitää rekisteriä jäsenistään. Rekisterin tarkemmat tiedot selviävät alta. Rekisteröitymislomake lähetetään peruskurssin päätteeksi uusille harrastajille.

Rekisterin kuvaus

Yhdistyslaki (11§) velvoittaa yhdistyksen hallitusta pitämään yllä jäsenluetteloa, johon on merkittävä kunkin jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Jäsenluetteloa ylläpidetään seuran jäsenrekisterissä, johon kerätään myös muita henkilötietoja seuran sisäisen viestinnän sekä laskutuksen mahdollistamiseksi.

Rekisterinpitäjä ja henkilötietojen käsittelijät saavat käyttöoikeuden rekisteröidyn tietoihin ainoastaan asiakassuhteen voimassaolon ajaksi ja rekisteröidylle ilmoitettuun käyttötarkoitukseen.

Jäsenrekisteristä voidaan johtaa edelleen seuraavia harrastajan omaan suostumukseen pohjautuvia rekistereitä:

Kerättävät tiedot

Jäsenrekisteriin kerätään seuraavat henkilötiedot:

Lisäksi harrastajalta voidaan hänen suostumuksellaan kerätä seuraavat lisätiedot: Harrastaja voi vapaaehtoisesti liittyä seuran Facebook-ryhmään, WhatsApp-ryhmään ja Nimenhuuto.com-palveluun. Harrastaja voi myös itse poistua mainituista palveluista niin halutessaan.

Henkilötietojen käsittely ja käyttö

Tietojen käyttö

Jäsenrekisterin käsittelijät käyttävät henkilön henkilötietoja ainoastaan anonymisoituna tilastotietona, seuran sisäisessä viestintä/tiedottamistarkoituksessa, laskutukseen liittyvissä toimissa tai virhetilanteiden korjaamista varten.

Tietojen välittyminen

Mikäli tietojen käyttö ei perustu muuhun oikeusperusteeseen, kysytään rekisteröidyltä erikseen suostumus tietojen käyttöön, kyseisen palvelun käyttötarkoituksen mukaisesti (esim. seuran tehdessä leiri-, kilpailu- tai muita tapahtumailmoittautumisia tai DAN-graduointeja varten).

Palveluntarjoajien sitouttaminen tietosuojaan

Jäsenrekisterin käsittelijät, kuten seuran vastuuhenkilö/henkilöt (kaikki, rekisteritietoihin) sitoutetaan sopimuksin seuran tietosuojaperiaatteisiin.

Henkilötietojen tarkistaminen ja muokkaaminen

Jäsenellä on oikeus tarkistaa ja muokata tietojaan jäsenrekisterissä. Rekisterinpitäjä voi muokata tietoja virhetilanteiden korjaamisen yhteydessä. Henkilötietojen tarkistamiseksi tai muokkaamiseksi jäsenen on oltava yhteydessä seuran jäsenrekisterin yhteyshenkilöön.

Omien tietojen poistaminen

Rekisteröity voi muokata omia tietojaan ja/tai pyytää omien tietojen poistoa jäsenyyden päätyttyä. Jäsenrekisteristä poistetaan vuosittain jäsenet, jotka eivät ole maksaneet jäsenmaksua kyseessä olevalle kaudelle. Henkilötietojen poistamiseksi jäsenen on oltava yhteydessä seuran jäsenrekisterin yhteyshenkilöön.